Kontaktinformasjon
Bjørnestad Skisenter 38 37 16 28 E-post
Daglig leder - Inge Rune Samslått 90 50 86 85
E-post
Driftsleder - Livar Gauksås 91 34 72 81 E-post
Richard W. Samslått
E-post
 

Copyright ©  2004  -  Bjørnestad Skisenter